header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar, publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť a príspevky k historickým témam, ktoré je dobré nájsť aj online.

 

80. jubileum Dr. Michal Horský

80. jubileum Dr. Michal Horský

Narodil sa 1. júla 1943 v Trnave, v rodine organistu, notára a učiteľa, v malokarpatskej obci, kde pôsobili starí rodičia Eugena Suchoňa. Michalov starý otec sa stal prvým riaditeľom novo vybudovanej rímsko-katolíckej školy T.G. Masaryka, a pochádzal z rodu, kde vo všetkých generáciách už od čias panovníčky Márie Terézie Habsburskej, a jej školského zákona Ratio Educationis 1777, všetci otcovia rodu boli hudobne vzdelaní organisti a učitelia farských škôl, ich mená aj činnosť pre obyvateľov spomínajú viacerí dnešní slovenskí autori v monografiách obcí. Vyrastal v katolíckej rodine, a zároveň v evanjelickom prostredí. V rokoch  1961 – 1967 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia – história, a v 90-tych rokoch Georgetownskú Univerzitu vo Washingtone D.C.

Narodil sa 1. júla 1943 v Trnave. V rokoch  1961 – 1967 absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave, odbor filozofia – história, a v 90-tych rokoch Georgetownskú Univerzitu vo Washingtone D.C.

Svoju profesnú dráhu začínal už počas štúdia, ako redaktor novín, a ako výkonný riaditeľ viedol  časopis Echo bratislavských vysokoškolákov. Po invázii vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 redakcia na čele s Michalom Horským vydala dve čísla časopisu s názvom Echo okupovaných vysokoškolákov z 30. augusta 1968 a Echo "oslobodených" vysokoškolákov, ktorého rozširovanie zakázal Gustáv Husák po návrate z Moskvy. Náklad samotní vydavatelia zničili. Zažil zákaz slobody prejavu, a to ho neskôr v správnom čase viedlo k práci na jej podporu.  V období normalizácie sa radšej zamestnal v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody ( Pamiatkový úrad Slovenskej republiky). Podieľal sa na súpise pamiatok na Slovensku

Dr._Horský_na_Pamiatkovom_úrade_Bratislava_hrad.jpg

Michal Horský v čase normalizácie a Pamiatkový úrad.

V 80-tych rokoch sa realizovali projekty digitalizácie na mikrofiše.

Svojou lektorskou činnosťou podporoval aj aktivity účastníkov Stromu života na Kláštorisku -kláštore rehole Kartuziánov v Slovenskom raji, ktorý ako dôkaz radí  územie Slovenska už od 12 storočia medzi kultúrne krajiny západnej Európy. Tieto hodnoty nehlásil a nepublikoval, ale svoj život riadil týmito hodnotami a bol mnohým študentom príkladom rezistencie.

Počas Nežnej revolúcie v Československu, v novembri 1989 sa zapojil do činnosti hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN). Bol členom Koordinačného centra VPN a redakcie tlačového média Verejnosť.

 

Dr.Michal_Horský_a_Václav_Havel_k_výročiu_1968-1989.jpg

Prvá návšteva Václava Havla na Slovensku. Zľava Václav Havel, Michal Horský, Alexander Dubček

Od marca 1990  viedol volebnú kampaň VPN a podieľal sa na volebnom výsledku VPN v prvých slobodných voľbách do SNR a Federálneho zhromaždenia v júni 1990. V rokoch 1990 – 1992  bol aktívny poslanec Snemovne národov Federálneho zhromaždenia  ČSFR a člen ústavnoprávneho výboru, tam predkladal o.i. aj zákon o Štátnom sviatku v deň Sv. Cyrila a Metoda. Angažoval sa aj pre Nadáciu Milana Šimečku. Po 89 roku pomohol Slovensku svojou činnosťou podporiť vývoj demokratický,  a rozhodol sa pre projekty na podporu slobodných médií, ktoré sú strážcom demokracie. Napomáhal budovať pre médiá podmienky a prostredie potrebné pre slobodu prejavu.

V roku 1992 spoluzakladal  štátnu Trnavskú univerzitu (Trnavská univerzita mala tradíciu, založil ju arcibiskup Pazmáň, zveril jej vedenie Jezuitom a v 18 storočí bola prenesená do hlavného mesta Uhorska, do Budína). Michal zakladal aj jej štátnu katedru politológie, tam do roku 2006 pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v odbore politológie, prodekan a odborný garant vedeckých politologických konferencií. Počas svojho pôsobenia vychoval Dr. Horský nielen celú radu žiakov, slovenských politológov ale aj  novinárov, ale do roku 2018 ako konzultant dokonca niekoľko generácií žiakov. V rokoch 2008 a 2009 vyučoval aj na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a hosťoval pedagogicky aj na Katolíckej Univerzite sv . Cyrila a Metoda.

Od roku 2000-2018  v tlačených a elektronických médiách pravidelne analyzoval a komentoval dianie na slovenskej politickej scéne ako politológ, pravidelne poskytoval interview napr.  denníku Pravda alebo televízii TA3, a aj štátnym médiám. Pravidelne hodnotil výsledky slobodných volieb pre Slovenských divákov, ktorí si, bez rozdielu od politickej orientácie, na neho spomínajú ako na slušného človeka, pretože jeho prezentácie neboli konfrontačné, ale profesionálne a poskytovali divákom potrebný nadhľad.

Dr. Horský je autorom 2 publikácií, ktoré sú zamerané na autentické dejiny Slovenska 1989-2018, tak, ako ich po prevrate 89 pomáhal tvoriť, Politické hry a Politické iskrenie.

K 80. jubileu narodenia Dr. Michala Horského v júli 2023, budú diecézni kňazi celebrovať sv. liturgie venované tomuto výročiu

Máj 2023   12.00 Kostol sv. Vendelína Dolný Lopašov

27.06.2023 08:30 Kostol Sv. Jána Krstiteľa, Slovenský Grob

06.07.2023 08:30 Kostol Sv. Jána Krstiteľa, Slovenský Grob

30.7.2023 17:00 v Dóme sv.Martina, Korunovačnej katedrále v Bratislave

31.7.2023 07:30 v Dóme sv.Martina, Korunovačnej katedrále v Bratislave

Dr.Michal_Horský_a_Václav_Havel_k_výročiu_1968-1989.jpg

Texty, obrázky a všetky grafické úpravy týchto stránok sú predmetom autorského práva. Akýkoľvek spôsob použitia diela chráneného autorským zákonom podlieha v zmysle § 18 ods. 2 Autorského zákona predchádzajúcemu písomnému súhlasu Mgr. Svatoslavy Horskej.

Podobné články