header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar, publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť a príspevky k historickým témam, ktoré je dobré nájsť aj online.

 

Návšteva vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave

V utorok vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha  v Trnave navštívila Mgr.Horská z Dobročinnej spoločnosti Dr. Horského.

Spolu s historičkou Dr. Márou Zacharovou  diskutovali o kultúrnych a vzdelávacích prínosoch rímskokatolíckych kňazov pôsobiacich na  území dnešného Slovenska v porevolučnom období 1848-1889, a  po založení prvej republiky 1918, a transformácii monarchie na nástupnícke štáty.

Dámy počas rozhovoru vniesli svetlo do témy  Zakladania pobočky vydavateľstva s kníhkupectvom v Budapešti, a do práce zameranej na možnosti práce s ľudmi a podporu slovenského jazyka  v čase, keď v Budapešti žila slovenská menšina bez štátnych podporných kultúrnych algorytmov.

Mgr. Horská si prezrela najnovšie registre, ktoré Mgr.Zacharová v SSV spracovala, a priniesla historičke aj výsledky genealogického a biografického výskumu a novú perspektívu z pohľadu digitalizácie fondov SSV v iných zahraničných kultúrnych inštitúciách.

Prvé slobodné voľby po Novembri 1989

Dôvera občanov patrila Dr. Michalovi Horskému,
Na foto slovenský politik, politológ, publicista (1943-2018), člen VPN, v Československom parlamente, s prezidentom Michalom Kováčom a Milanom Č. Demokraciu je potrebné nielen strážiť, ale aj chrániť. Jeho služba Slovenskej republike pokračuje dielom Dobročinnej spoločnosti Dr.Horského.

Foto: © Mgr. Horská Sv. Rodový archív.

 
The first free elections after November revolution in 1989.
 
Election shows, slovak citizens' sent Dr. Michal Horský to the Parliament,
Dr. Horský is politician, political scientist, political analyst and publicist (1943-2018), member of the VPN party, in the Czechoslovak Parliament, In the foto with President Michal Kováč and Milan Č . His service to the Democracy and to the Slovak republic continues in the Opus of Dr.Horský Philanthropy Socienty.

Photo: © Mgr. Horská Sv. Family archive

Ostrov Malta a r.-k. Rád svätého Jána z Jeruzaléma z Rodosu a Malty

Rád svätého Jána má mnoho domovov. Svätá zem poskytla prostredie na jeho sformovanie. Vo Svätej zemi nadobudol Rád svoje dve poslania, prvé ako Špitálna (hospitálna, dnes by sme povedali zdravotnícka) organizácia a druhé poslanie ako Zbor bojovníkov (vojakov) odhodlaných brániť kresťanské vierovyznanie. Členovia Rádu sv. Jána pochádzali z najvyššie postavených šľachtických rodín Európy. Členovia Rádu prijali stredovekú koncepciu, v ktorej sa muži, urodzení šľachtici združovali do reholí, ktorých cieľom bolo sa aj modliť, aj bojovať za obranu svojho náboženského presvedčenia.

Vila Emo pri mestečku Fanzolo di Vedelago

Dejiny rodu Emo a Dejiny Rakúsko-Uhorskej monarchie

 

Rod Emo vydal jednu zo svojich  dcer za gr. Wilcseka, a  ich potomok gr. Wilceková sa vydala za gr. Jozefa Pálffyho zo Smoleníc.

Matka Marietty Lucie  (Jetty )  bola grófka Emma Maria Helene Emo Capodilista  narodená 18.8.1833 v Padove- 26.8.1924 vo Viedni, dcéra Gordana Ema Capodilista a Livie Emo Capodilista rodenej Maldura.. Po matke teda Jetta zdedila krstné menom a po otcovi Jánovi Nepomukovi Wilczekovi  priezvisko. Jettin starý otec, predok z matkinej strany bol Giordano Emo-Capodilista 13.11.1800-13.12.1843,/ 43/, a pradedko Ján gr. Emo Capodilista. 

Dejiny hradu Moosham v dnešnom Rakúsku 

Rod Wilczek a jeho prínos pre Uhorsko.

 

Prvá listinná zmienka o hradnom komplexe, ktorí patril pánom z Mooshamu pochádza z roku 1191. Uprostred Lungau sa týči legendárny rad Moosham obklopený vysokými horami, sa nad údolím rieky Mura na skalnatom kopci v lese v pohorí Mitterberg. Hrad sa nachádza na starobylom historickom pozemku v srdci oblasti Lungau a je hrdým svedkom čias minulých. Zo svojho vysokého vyhliadkového bodu panovačne hľadí dolu do údolia rieky Mura.

Biographie Michal Horský

Biographie Michal Horský

PhDr. Michal HORSKÝ (* 1. Juli 1943, Tyrnau – † 18. März 2018 Tyrnau) war ein slowakischer Politikwissenschaftler, Publizist, Denkmalpfleger, Hochschullehrer und Politiker, Mitbegründer der Bewegung Public against Violence (VPN)[1] und Mitglied des Hauses der Nationen der Föderalen Versammlung der Tschechoslowakei für VPN und ODÚ-VPN.[2][3]

Im Jahr 1992 gründete er die Universität Trnava und deren Abteilung für Politikwissenschaft, wo er bis 2006 als Lehrer und Berufsgarant tätig war.[2]

80. jubileum Dr. Michal Horský

80. jubileum Dr. Michal Horský

Michal Horský (* 1. júl1943Trnava – † 18. marec2018 Trnava) slovenskýpolitológpublicistapamiatkarvysokoškolský pedagóg a politik, spoluzakladateľ hnutia Verejnosť proti násiliu (VPN) a poslanec Snemovne národovFederálneho zhromaždeniaČSFR  za VPN 1990-1991 v úrade snemovne od 7. júna1990 do 4. júna1992ODÚ-VPN od 1991. V roku 1992 bol jedným zo zakladateľov a stál pri zrode Trnavskej univerzity a jej katedry politológie, kde do roku 2006 pôsobil. Od roku 2000 bol ako politológ publicisticky činný pre viaceré tlačové médiá, a komentoval politické dianie a volebné výsledky v elektronických médiách.

Odkaz Sv. Karla Boromejského podporila aj Dobročinná spoločnosť Dr. Michala Horského

Carolo Buon Romei – Borromäo. Priezvisko rodu , ktorého členom bol kardinál a arcibiskup diecézy Miláno, Carlo Borromeo (1538–1584) Karol Boromejský. Pochádzal so starobylého rímskeho rodu ktorý sa bankovou činnosťou prepracoval medzi elitu. Karlov otec vybudoval svoju rezidenciu na Lago Maggiore, Karolov strýko rímsky pápež ho vymenoval za kardinála a svojho papežského tajomníka už vo veku 25 rokov.

Mladí fotografi podporení

Mladí fotografi podporení

21. august 1968 - dielo fotografa Ladislava Bielika a odkaz PhDr. Michala Horského stále platný a aktuálny.


25. 8. 2021 Bratislava

Za prínos a celoživotné dielo Ladislava Bielika, slovenského fotografa, Dobročinná spoločnosť PhDr. Michala Horského pripravila v spolupráci s donormi v auguste 2021 dobrodenie na podporu mladej generácie fotografov a umelcov, vzdelávaných na Umeleckej priemyselnej škole v Leviciach, ktorá nesie meno Ladislava Bielika. Jeho fotografické dielo vyjadruje aj v rokoch 1968-1989 nepublikovateľnú verejnú mienku. Dobrodenie prijala pre svojich žiakov riaditeľka školy pani Pukšová s manželom.

Kláštorisko hosťuje súťaž PhDr. Michala Horského

Kláštorisko hosťuje súťaž PhDr. Michala Horského

Kláštorisko 10. 7. 2021

V spolupráci s občianskym združením Kláštorisko, o.z., a organizáciou Strom života, ktorá slávi v roku 2021 svoje 35 jubileum, Dobročinná spoločnosť Michala Horského v Archeoparku Kláštora Rádu Kartuziánov iniciovala 10.07.2021 Pamiatkársku súťaž o Cenu PhDr. Michala Horského, slovenského historika a politológa celosovenského významu.

Malokarpatská vínna cesta na cestách

Malokarpatská vínna cesta na cestách

Michal Horský pre Liptovské múzeum v Ružomberku

Michal Horský pre Liptovské múzeum v Ružomberku


Dňa 29. 6. 2021 sa do areálu donorskej spoločnosti ustanovili pracovníci Liptovského múzea, ktorí priamo exponáty reštaurujú a obnovujú. Nie, milí čitatelia, nie ste na stránke Obnova ,s.r.o., čítate príspevok, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť histórie Slovenska. Dobročinný transport, vykonaný na počesť slovenského historika a politológa PhDr.

Iniciatíva občanov môže smerovať pamiatkárom na Oravský hrad

Iniciatíva občanov môže smerovať pamiatkárom na Oravský hrad

Naša identita začína poznaním histórie. Posilňuje hodnotový svet človeka, aby sa zorientoval v otázke vlastnej identity a hodnoty svojho človečenstva. Dobročinná spoločnosť podporuje aktivity univerzít a aj aktivity štátnych kultúrnych ustanovizní, ktoré dokumenty a exponáty o histórii uchovávajú a verejnosti prezentujú.