header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar , publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V  roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť.

 

Michal Horský pre Liptovské múzeum v Ružomberku

Michal Horský pre Liptovské múzeum v Ružomberku

Ružomberok 29. 6. 2021

Dňa 29. 6. 2021 sa do areálu donorskej spoločnosti ustanovili pracovníci Liptovského múzea, ktorí priamo exponáty reštaurujú a obnovujú. Nie, milí čitatelia, nie ste na stránke Obnova ,s.r.o., čítate príspevok, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na dôležitosť histórie Slovenska. Dobročinný transport, vykonaný na počesť slovenského historika a politológa PhDr. Michala Horského priniesol materiál pre kmeňových odborných špecialistov múzea, a pracovníkov technického zázemia.Na tomto mieste ďakujeme donorom a organizátorom, ktorí sa na tejto dobročinnosti v prospech histórie a kultury podielali. A aké historické stavby spravuje Liptovské muzeum pre slovenskú spoločnosť ? Hrad Likavka, kráľovský hrad spájaný s rodmi Hunyady , Illésházy a Thököly, gotický kostol vš. Svätých z 13 storočia, rímsko-keltské fortifikačné objekty , skanzen v Pribyline s goticko-rnesančným kaštielom z Parížovec rodiny Parížovcov- poľovnícky kaštiel Mateja a Jána Korvína.


Vytlačiť