header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar, publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť a príspevky k historickým témam, ktoré je dobré nájsť aj online.

 

Odkaz Sv. Karla Boromejského podporila aj Dobročinná spoločnosť Dr. Michala Horského

Odkaz Sv. Karla Boromejského podporila aj Dobročinná spoločnosť Dr. Michala Horského

Karol Boromejský svojej rodine robil česť. Vlastným príkladom totiž viedol  církevních  hodnostárov a bol vzorom pre všetkých biskupov. Udržal katolícku cirkev vzdialenú od švajčiarskych reformních snáh, zakladal  kňazské semináre , staral sa výchovu kňazov a reformoval cirkev. Svoju Milánsku diecézu vybudoval veľmi vzorne metodou  sústavnej kanonickej vizitácie. Prítomnosť arcibiskupa vo farnostiach pôsobila veľmi blahodarne. Oslobodil svoju diecézu  od ducha nestriedmych veľkonočných karnevalov, a osobne bosý viedol procesie veriacich v čase morovej epidémie. Takto ho zobrazuje aj vitráž korunovačnej katedrály uhorských kráľov. Preto bol vyhlásený za svätého. Kult arcibiskupa Karola Boromejského trvá dodnes, jeho meno nesie nielen Karlskirche vo Viedni, ale aj rehoľa Milosrdných sestier blahoslaveného Karla Boromejského. V našich zemepisných šírkach sa rehoľa sestier preslávila svojou špitálnou charizmou , vedením mnohých charitních domov a doopatrovaním prezidenta Československej republiky a Českej republiky  Václava Havla.  Rehoľu sestier Karola Boromejského sme zmluvne našou Dobročinnou spoločnosťou právom podporili v roku 2021 jako inak, aj v časoch pandémie.

Podobné články