header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar, publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť a príspevky k historickým témam, ktoré je dobré nájsť aj online.

 

Mladí fotografi podporení

Mladí fotografi podporení

Pre demokratickú tradíciu našej krajiny je potrebné pripomínať v slovenskej spoločnosti sovietsku okupáciu a „tzv. bratskú pomoc“. Geopolitické udalosti, ktoré sa odohrali 21 Augusta 1968, boli v protiklade s demokraticky prejavovanou vôľou občanov.

Občanom udalosti najviac pripomína dielo slovenského fotografa Ladislava Bielika, a novinárom-strážcom demokracie, udalosti stelesňuje a príklad dáva publicistická a mediálna činnosť vtedajších opozičných síl, časopis Echo bratislavských vysokoškolákov.

Ako postupovali 21 augusta slovenskí strážcovia demokracie - novinári a publicisti? Krátko po 21. auguste 1968 časopis Echo slovenských vysokoškolákov presiahol rámec vysokej školy a nadobudol celoslovenský význam. Jeho dve augustové vydania s „vtipným“ názvom Echo okupovaných vysokoškolákov a Echo „oslobodených“ vysokoškolákov sa , jako inak, okamžite stali predmetom nedemokratického prenasledovania opozície, zásahov cenzora. Tieto významné vydania vydali na rotaprinte Michal Horský s Martinom Bútorom, Autori presne vedeli, vysvetlili a cez médium už vtedy odkázali vtedajšiemu vedeniu národa, čo dejiny dnes potvrdili: „Vážení súdruhovia Novomeský a Husák, ste živou históriou tohto národa. Je naozaj tragédiou, že ste to práve Vy, ktorí sú pod sovietskymi bodákmi prinútení robiť stále väčšie a väčšie kompromisy, ak svojím menom budete maskovať sovietsky veľmocenský imperializmus a urobíte neúnosné politické kompromisy, pre národ to nebude znamenať iba bežný - i keď osudový omyl jednej garnitúry.“

Podobné články