header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar, publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť a príspevky k historickým témam, ktoré je dobré nájsť aj online.

 

Prvé slobodné voľby po Novembri 1989

Prvé slobodné voľby po Novembri 1989

Dôvera občanov patrila Dr. Michalovi Horskému,
Na foto slovenský politik, politológ, publicista (1943-2018), člen VPN, v Československom parlamente, s prezidentom Michalom Kováčom a Milanom Č. Demokraciu je potrebné nielen strážiť, ale aj chrániť. Jeho služba Slovenskej republike pokračuje dielom Dobročinnej spoločnosti Dr.Horského.

Foto: © Mgr. Horská Sv. Rodový archív.

 
The first free elections after November revolution in 1989.
 
Election shows, slovak citizens' sent Dr. Michal Horský to the Parliament,
Dr. Horský is politician, political scientist, political analyst and publicist (1943-2018), member of the VPN party, in the Czechoslovak Parliament, In the foto with President Michal Kováč and Milan Č . His service to the Democracy and to the Slovak republic continues in the Opus of Dr.Horský Philanthropy Socienty.

Photo: © Mgr. Horská Sv. Family archive

Podobné články