header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar , publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V  roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť.

 

Iniciatíva občanov môže smerovať pamiatkárom na Oravský hrad

Iniciatíva občanov môže smerovať pamiatkárom na Oravský hrad

Oravský podzámok, 29. 6. 2021

Naša identita začína poznaním histórie. Posilňuje hodnotový svet človeka, aby sa zorientoval v otázke vlastnej identity a hodnoty svojho človečenstva. Dobročinná spoločnosť podporuje aktivity univerzít a aj aktivity štátnych kultúrnych ustanovizní, ktoré dokumenty a exponáty o histórii uchovávajú a verejnosti prezentujú. Aj preto k pamiatke PhDr.Michala Horského dňa  29. 6. 2021 pri blížiacom sa 78. jubileu narodenia dňa 1. 7. 1943, v spolupráci s donorskými organizáciami Dobročinná spoločnosť zorganizovala dobročinné transporty na podporu Oravského múzea v Oravskom podzámku a pre Oravský hrad a Liptovské muzeum v Ružomberku. Pamiatkári a muzeológovia využijú príspevok, aby slovenská spoločnosť mohla nahliadať do svojej histórie a toto poznanie viedlo k orietnácii v hodnotách.

Nemusí mať za následok iba zlepšenie medzigeneračnej súdržnosti v spoločnosti. Pre mnohých uchovávajú múzeá a archívy aj poznatky z rodinnej histórie. Výchovu vyžadujúci študenti môžu stopovať súvislosti medzi rodinnou históriou a históriou svojho mesta, obce predkov, a dějiny štátu, a v tomto kontexte vnímať aj dejinné udalosti.


Vytlačiť