header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar, publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť a príspevky k historickým témam, ktoré je dobré nájsť aj online.

 

Iniciatíva občanov môže smerovať pamiatkárom na Oravský hrad

Iniciatíva občanov môže smerovať pamiatkárom na Oravský hrad

Aj preto k pamiatke PhDr.Michala Horského dňa  29. 6. 2021 pri blížiacom sa 78. jubileu narodenia dňa 1. 7. 1943, v spolupráci s donorskými organizáciami Dobročinná spoločnosť zorganizovala dobročinné transporty na podporu Oravského múzea v Oravskom podzámku a pre Oravský hrad a Liptovské muzeum v Ružomberku. Pamiatkári a muzeológovia využijú príspevok, aby slovenská spoločnosť mohla nahliadať do svojej histórie a toto poznanie viedlo k orietnácii v hodnotách.

Nemusí mať za následok iba zlepšenie medzigeneračnej súdržnosti v spoločnosti. Pre mnohých uchovávajú múzeá a archívy aj poznatky z rodinnej histórie. Výchovu vyžadujúci študenti môžu stopovať súvislosti medzi rodinnou históriou a históriou svojho mesta, obce predkov, a dějiny štátu, a v tomto kontexte vnímať aj dejinné udalosti.

Podobné články