header bgaktivna spolocnost michala horskeho nadpis

PhDr. Michal Horský (1943-2018) pamiatkar, publicita, politik a politológ. Výkonný redaktor časopisu Echo bratislavských vysokoškolákov 68. V období normalizácie pamiatkar. V rokoch 1990-92 člen Snemovne národov Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 spoluzakladateľ Trnavskej univerzity a jej katedry politológie. Od roku 2000 aktívny politický analytik. Táto stránka je venovaná odkazu PhDr. Michala Horského a obsahuje dobročinné aktivity, realizované na jeho počesť a príspevky k historickým témam, ktoré je dobré nájsť aj online.

 

Návšteva vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave

Návšteva vydavateľstva Spolku sv. Vojtecha v Trnave

V utorok vydavateľstvo Spolku sv. Vojtecha  v Trnave navštívila Mgr.Horská z Dobročinnej spoločnosti Dr. Horského.

Spolu s historičkou Dr. Márou Zacharovou  diskutovali o kultúrnych a vzdelávacích prínosoch rímskokatolíckych kňazov pôsobiacich na  území dnešného Slovenska v porevolučnom období 1848-1889, a  po založení prvej republiky 1918, a transformácii monarchie na nástupnícke štáty.

Dámy počas rozhovoru vniesli svetlo do témy  Zakladania pobočky vydavateľstva s kníhkupectvom v Budapešti, a do práce zameranej na možnosti práce s ľudmi a podporu slovenského jazyka  v čase, keď v Budapešti žila slovenská menšina bez štátnych podporných kultúrnych algorytmov.

Mgr. Horská si prezrela najnovšie registre, ktoré Mgr.Zacharová v SSV spracovala, a priniesla historičke aj výsledky genealogického a biografického výskumu a novú perspektívu z pohľadu digitalizácie fondov SSV v iných zahraničných kultúrnych inštitúciách.

Podobné články